KAPA | Rigen Marketing illegal ang OPERATION ayon sa PNP XI,members nagkagulo at nagsi-iyakan na! #Marketing @MondoPlayer [Video]

Cristian WorthingtonFeedToPost, MediaVidi Twitter