Mesa redonda: “The Good AI” en DES 2018 #Marketing @MondoPlayer [Video]

Cristian WorthingtonCristian Worthington Twitter, FeedToPost

To see the original post and the Video, click here

Mesa redonda: "The Good AI" en DES 2018 #Marketing @MondoPlayer [Video]

Watch/Read More